Produkt chwilowo niedostępny

ACC MINI 100 mg x 20 tabetek musujacych


Nazwa: ACC mini
Postać: tabl.mus.
Dawka: 0,1 g
Opakowanie: 20 tabl.
Skład: Każda tabletka musująca zawiera 100 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).Substancje pomocnicze o znanym działaniu:Jedna tabletka musująca zawiera 75 mg laktozy oraz 80,5 mg sodu.Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: ACC mini stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.Ostry stan astmatyczny.Zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny. Ciąża i okres karmienia piersią.
Działania niepożądane: Ocena działań niepożądanych opiera się na częstości ich występowania:bardzo często: (> 1/10)często: (> 1/100 do < 1/10)niezbyt często: (> 1/1000 do < 1/100)rzadko: (> 1/10 000 do < 1/1000)bardzo rzadko: (< 1/10 000)częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniaNiezbyt często: ból głowy, gorączka, reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka, wyprysk, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, tachykardia i niedociśnienie tętnicze)Bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna, aż do wstrząsuZaburzenia ucha i błędnikaNiezbyt często: szumy uszneZaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersiaRzadko: duszność, skurcz oskrzeli – głównie u pacjentów z nadreaktywnością oskrzeli związaną z astmą oskrzelowąZaburzenia żołądka i jelitNiezbyt często: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, biegunka, wymioty, zgaga i nudnościPonadto bardzo rzadko notowano niedokrwistość, krwiak osierdzia, krwotok. Krwawienia podczas stosowania acetylocysteiny były częściowo związane z reakcją nadwrażliwości. W szeregu badań potwierdzono zmniejszoną agregację płytek w obecności acetylocysteiny, jednak nie jest jeszcze możliwa ocena znaczenia klinicznego tego działania.
Interakcje: Jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i leków przeciwkaszlowych może spowodować niebezpieczne zaleganie wydzieliny na skutek zmniejszenia odruchu kaszlowego. Takie skojarzone leczenie wymaga szczególnie uważnego rozpoznania.Chlorowodorek tetracykliny (z wyjątkiem doksycykliny) i acetylocysteiny należy podawać oddzielnie, zachowując co najmniej dwugodzinną przerwę.Istniejące doniesienia o inaktywacji antybiotyków przez acetylocysteinę i inne leki mukolityczne dotyczą jedynie doświadczeń in vitro, w których wymienione substancje mieszano ze sobą bezpośrednio. Jednak ze względów bezpieczeństwa acetylocysteinę i doustnie podawane antybiotyki należy przyjmować oddzielnie, w odstępie co najmniej 2 godzin. Nie dotyczy to cefiksymu i lorakarbefu. Opisane niezgodności in vitro dotyczyły zwłaszcza półsyntetycznych penicylin, tetracyklin, cefalosporyn i aminoglikozydów. Nie wykazano niezgodności acetylocysteiny z takimi antybiotykami, jak amoksycylina, doksycyklina, erytromycyna, tiamfenikol i cefuroksym. Skojarzone stosowanie acetylocysteiny i nitrogliceryny lub innych azotanów może prowadzić do nasilenia ich działania rozszerzającego naczynia krwionośne i hamowania agregacji płytek krwi. Nie wyjaśniono dotąd klinicznego znaczenia takiej interakcji.
Dawkowanie: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 latDawka dobowa acetylocysteiny wynosi od 400 mg do 600 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (2 tabletki musujące ACC mini dwa lub trzy razy na dobę).Dzieci w wieku od 7 do 14 latDawka dobowa acetylocysteiny wynosi 400 mg w 2 lub 4 dawkach podzielonych (1 tabletka musująca ACC mini cztery razy na dobę lub 2 tabletki musujące ACC mini dwa razy na dobę).Dzieci w wieku od 3 do 6 latDawka dobowa acetylocysteiny wynosi od 200 mg do 300 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (1 tabletka musująca ACC mini dwa lub trzy razy na dobę).Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.Sposób podawania: Tabletki ACC mini należy przyjmować po posiłku. Tabletkę musującą należy rozpuścić w ½ szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Ostatnią dawkę leku ACC mini należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.Po rozpuszczeniu tabletki należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego płynu z metalami i gumą.
Środki ostrożności: Acetylocysteinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą oskrzelową (ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli), u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością oddechową.W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania acetylocysteiny i antybiotyków podawanych doustnie, wymienione leki należy przyjmować w odstępie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5).Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, tj. zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia zmian na skórze lub błonach śluzowych, przerwał stosowanie acetylocysteiny i niezwłocznie zwrócił się o pomoc medyczną.Należy zachować ostrożność u pacjentów z nietolerancją histaminy i unikać u nich długotrwałego leczenia, gdyż acetylocysteina wpływa na metabolizm histaminy i może wywołać objawy nietolerancji (np. ból głowy, naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa, świąd).Tabletki musujące ACC mini zawierają laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.Jedna tabletka musująca ACC mini zawiera 80,5 mg sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z osłabioną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie (dieta ubogosodowa lub bezsolna).
Prowadzenie pojazdów: Nie dowiedziono, aby acetylocysteina zaburzała zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.
Przedawkowanie: Brak doniesień o przypadkach zatrucia po doustnym przyjęciu acetylocysteiny. U ochotników, którzy przyjmowali acetylocysteinę w dawce 11,6 g na dobę przez 3 miesiące nie zaobserwowano ciężkich działań niepożądanych. Acetylocysteina w dawkach do 500 mg/kg mc. była dobrze tolerowana i nie występowały objawy zatrucia.Objawy zatruciaPrzedawkowanie może spowodować objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunka. U niemowląt istnieje ryzyko nadmiernego wydzielania.Leczenie zatruciaW razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe.Doświadczenie u ludzi uzyskane podczas leczenia zatrucia paracetamolem dotyczy acetylocysteiny podawanej dożylnie w maksymalnych dawkach dobowych do 30 g. Dożylne podawanie acetylocysteiny w skrajnie dużych stężeniach, zwłaszcza szybkie, prowadziło do częściowo nieodwracalnych reakcji rzekomo anafilaktycznych. W jednym przypadku znaczące przedawkowanie po podaniu dożylnym wywołało zakończony zgonem napad drgawek i obrzęk mózgu.
Ciąża: Ze względu na brak doświadczeń dotyczących stosowania acetylocysteiny w okresie ciąży i karmienia piersią, produktu ACC mini nie należy stosować u kobiet w tym czasie.Badania na zwierzętach (szczury i króliki) nie wykazały teratogennego działania acetylocysteiny.

Klienci, którzy kupili: ACC MINI 100 mg x 20 tabetek musujacych, kupili również:

Szukaj