Produkt chwilowo niedostępny

Coldrex Junior C x 10 saszetek


Nazwa: Coldrex Junior C
Postać: prosz.do sp.zaw.doust.
Dawka: 0,3g+0,02g+5mg
Opakowanie: 10 sasz.
Skład: Jedna saszetka zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 300 mg, chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum) 5 mg, kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 20 mg. Substancje pomocnicze, patrz pkt. 6.1.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników leku. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba serca. Przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, zydowudyny, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i 2 tygodnie po ich zastosowaniu. Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat.
Działania niepożądane: Działania niepożądane paracetamolu są rzadkie. W niektórych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, np. wysypka skórna. Zgłaszano rzadkie przypadki zmian w morfologii krwi włącznie z trombocytopenią oraz agranulocytozą, lecz niekoniecznie były one przyczynowo związane z paracetamolem. Częstość występowania działań niepożądanych mających związek z paracetamolem, jest podana niżej w formie tabelarycznej: Zestawienie częstości: Częstość Układ Objawy Częste (> 1/100 - < 1/10) - - Niezbyt częste (> 1/1,000 - < 1/100) - - Rzadkie (> 1/10,000 - < 1/1,000       Zaburzenia serca i naczyń Obrzęk.   Zaburzenia oka Nieprawidłowe widzenie.   Zaburzenia układu immunologicznego Alergie (z wyjątkiem obrzęku naczynioruchowego).   Zaburzenia żołądka i jelit Niespecyficzne krwawienia, niespecyficzny ból jamy brzusznej, niespecyficzna biegunka, nudności, wymioty.   Zaburzenia ogólne Zawroty głowy, złe samopoczucie, gorączka, senność, niespecyficzne interakcje lekowe.   Układ krwiotwórczy Zaburzenia dotyczące płytek, zaburzenia komórek macierzystych .   Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka.   Urazy i zatrucia Przedawkowanie i zatrucie   Zaburzenia neurologczne Niespecyficzne drżenia, niespecyficzny ból głowy.   Zaburzenia psychiczne Niespecyficzna depresja, dezorientacja, omamy.   Zaburzenia skóry Świąd, wysypka, potliwość, zaczerwienienie, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka. Bardzo rzadkie (< 100,000) - - Aminy sympatykomimetyczne, takie jak fenylefryna mogą podnosić ciśnienie krwi powodując ból głowy, zawroty głowy, wymioty, biegunkę, bezsenność i rzadko palpitacje serca. Jednakże takie objawy zgłaszano rzadko przy stosowaniu zalecanego dawkowania.
Interakcje: Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez cholestyraminę. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Podczas jednoczesnego stosowania amin sympatykomimetycznych, takich jak fenylefryna, z inhibitorami monoaminooksydazy, występuje wzrost ciśnienia krwi. Fenylefryna może zmniejszać skuteczność działania leków blokujących receptory betaadrenergiczne i leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym. Zażywanie powyższych leków stanowi przeciwwskazanie do przyjmowania produktu. Fenylefryna może nasilać podwyższające ciśnienie tętnicze działanie leków przyspieszających poród. Ryzyko podwyższenia ciśnienia tętniczego istnieje u pacjentów przyjmujących jednocześnie alkaloidy sporyszu i fenylefrynę. Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza i zwiększa wchłanianie glinu z zawierających go preparatów zobojętniających.
Środki ostrożności: Nie stosować jednocześnie innych leków przeciw grypie, przeziębieniu, leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa lub innych preparatów zawierających paracetamol. Należy stosować ostrożnie u pacjentów: - z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, - z niewydolnością nerek, - astmą oskrzelową, - nadciśnieniem tętniczym, - rozrostem gruczołu krokowego, - nadczynnością tarczycy, - zespołem Raynaud’a. Spożycie 5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka: - pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe; - pacjenci regularnie nadużywający alkoholu; pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych. Ze względu na zawartość sacharozy ostrożnie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. U osób ze schorzeniami wątroby istnieje zwiększone ryzyko przedawkowania.
Prowadzenie pojazdów: Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Przedawkowanie: Paracetamol Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi. Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 godzinach. Leczenie zatrucia powinno być prowadzone w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii. Fenylefryna Przedawkowanie fenylefryny objawia się rozdrażnieniem, bólem głowy, nudnościami i wymiotami a w ciężkich przypadkach zaburzeniami hemodynamicznymi (tachykardia, podwyższone ciśnienie tętnicze), zapaścią naczyniową z towarzyszącą depresją oddechową. Leczenie polega na płukaniu żołądka, podawaniu leków beta-adrenolitycznych. W przypadku ciężkiego zatrucia konieczne jest monitorowanie czynności życiowych, wspomaganie oddechu i krążenia w warunkach intensywnej terapii.
Ciąża: Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu przyjmowanego w zalecanych dawkach. Bezpieczeństwo stosowania fenylefryny w okresie ciąży nie zostało ustalone. Z powodu zwężającego naczynia działania fenylefryny produkt należy stosować ostrożnie u pacjentek z wcześniej występującym stanem przedrzucawkowym. Fenylefryna może zmniejszać krążenie łożyskowe, dlatego też preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. Paracetamol przenika do mleka matki w dawkach nie mających znaczenia klinicznego. Brak danych dotyczących stosowania fenylefryny w okresie laktacji.

Klienci, którzy kupili: Coldrex Junior C x 10 saszetek, kupili również:

Szukaj