Diohespan Max 1000 mg 60 tabl.


Nazwa: Diohespan Max
Postać: tabl.
Dawka: 1 g
Opakowanie: 60 tabl.
Działanie: Lek Diohespan max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększadrenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek działana mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowestany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyńkrwionośnych.
Wskazania: Wskazania do stosowania leku:Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki):· uczucie ciężkości nóg· ból nóg· nocne kurczeLeczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).
Przeciwwskazania: Kiedy nie stosować leku Diohespan max- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diosminę lub którykolwiek z pozostałychskładników leku.Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diohespan maxJeżeli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku,należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno byćkrótkotrwałe.Stosowanie innych lekówNależy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, równieżtych, które wydawane są bez recepty.Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.Stosowanie leku Diohespan max z jedzeniem i piciemLek należy przyjmować podczas posiłków.Ciąża i karmienie piersiąPrzed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.CiążaLek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, wyłączniez przepisu lekarza. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć poradylekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.Karmienie piersiąZe względu na brak danych dotyczących przenikania leku Diohespan max do mleka matki stosowanieleku w okresie karmienia piersią jest niewskazane.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynLek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek Diohespan max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdegoone wystąpią.Działania niepożądane zostały opisane z uwzględnieniem częstości występowania zgodnie z poniższąkonwencją:bardzo często (więcej niż u 1 na 10 osób),często (więcej niż u 1 na 100 osób, ale mniej niż u 1 na 10 osób),niezbyt często (więcej niż u 1 na 1000 osób, ale mniej niż u 1 na 100 osób),rzadko (więcej niż u 1 na 10 000 osób, ale mniej niż u 1 na 1000 osób),bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 osób).Rzadko: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie,wysypka, świąd, pokrzywka.Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądaneniewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Uwagi: Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku Diohespan max po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytaćfarmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronićśrodowisko.Co zawiera lek Diohespan maxSubstancją czynną leku jest diosmina (Diosminum). Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanejdiosminy.Ponadto lek zawiera: alkohol poliwinylowy, kroskarmelozę sodową, talk, krzemionkę koloidalnąbezwodną, stearynian magnezu.Jak wygląda lek Diohespan max i co zawiera opakowanieDiohespan max ma postać tabletek z rowkiem dzielącym. Linia podziału na tabletce tylko ułatwiarozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.Jeden blister zawiera 10 tabletek.10 tabletek (jeden blister), 20 tabletek (dwa blistry), 30 tabletek (trzy blistry) lub 60 tabletek (sześćblistrów) pakowane jest wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowe pudełko.Podmiot odpowiedzialny i wytwórcaAflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.ul. Szkolna 3195-054 Ksawerów42 212 16 95Data zatwierdzenia ulotki:

Klienci, którzy kupili: Diohespan Max 1000 mg 60 tabl., kupili również:

Szukaj