Felogel Neo (10 mg/g) żel na skórę 60 g


Nazwa: Felogel NEO
Postać: żel
Dawka: 0,01 g/g
Opakowanie: 60 g (tuba)
Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, sodu benzoesan. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Działanie: Lek FELOGEL NEO zawiera substancję czynną diklofenak sodowy i należy do grupy leków o nazwie leki przeciwreumatyczne lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Diklofenak zmniejsza nasilenie objawów zapalenia – ból i obrzęk. Żel został specjalnie opracowany w celu uzyskania szybkiego wchłaniania diklofenaku przez skórę oraz szybkiego działania przeciwbólowego. Lek FELOGEL NEO jest wskazany do miejscowego objawowego leczenia pourazowych stanów zapalnych ścięgien, mięśni, stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń), ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty), oraz ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.
Wskazania: Miejscowe objawowe leczenie - pourazowych stanów zapalnych ścięgien, mięśni, stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń) - ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty); - ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów
Przeciwwskazania: - Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1; - Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, astma przebiegająca pod postacią napadu, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa. Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat jest przeciwwskazane.
Działania niepożądane: Działania niepożądane są zależne od sposobu podawania leku. Działania niepożądane klasyfikuje się według częstości występowania jako: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 i < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 i < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 i < 1/1 000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Obserwowano następujące działania niepożądane u predysponowanych pacjentów stosujących lek miejscowo: Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia bardzo rzadko – astma Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej często – świąd, zaczerwienienie, wysypka, wyprysk, kontaktowe zapalenie skóry; rzadko – pęcherzowe zapalenie skóry; bardzo rzadko – reakcje nadwrażliwości na światło Zaburzenia układu immunologicznego bardzo rzadko – nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy Zakażenia i zarażenia pasożytnicze bardzo rzadko – wysypka grudkowa Po długotrwałym stosowaniu leku na duże powierzchnie skóry, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych związanych z jego wchłanianiem, np. zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (brak apetytu, nudności, wymioty, biegunka, ból, krwawienia i owrzodzenia). Prawdopodobieństwo wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po zastosowaniu diklofenaku na skórę jest małe w porównaniu z prawdopodobieństwem wystąpienia działań niepożądanych po podaniu doustnym.
Interakcje: Po zastosowaniu żelu na skórę, ryzyko wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niewielkie ze względu na niewielką ilość diklofenaku, która ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego. - Należy unikać równoczesnego podawania diklofenaku wraz z innymi NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2, z powodu wyższego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, chociaż wystąpienie takich interakcji jest mało prawdopodobne po miejscowym stosowaniu diklofenaku. - Równoczesne podawanie diklofenaku i aspiryny lub kortykosteroidów zwiększa ryzyko dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, chociaż wystąpienie takich interakcji jest mało prawdopodobne po miejscowym stosowaniu diklofenaku. - Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wchodzić w interakcje z lekami obniżającymi ciśnienie krwi, osłabiając ich działanie, ale możliwość wystąpienia tego zjawiska po miejscowym podawaniu diklofenaku jest bardzo mała.
Dawkowanie: Sposób stosowania: miejscowo, na skórę. D awka : Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: żel należy stosować miejscowo na skórę 2 do 3 razy na dobę i dokładnie rozsmarować, aż do wchłonięcia przez skórę. Wymagana ilość żelu zależy od wielkości zmienionego obszaru. Na przykład: 2 g żelu (około 6 cm) wystarczają do posmarowania obszaru o polu powierzchni około 400 cm2. Po każdym nałożeniu żelu należy umyć ręce, jeżeli ręce nie są poddawane leczeniu. W przypadku zakrzepowego zapalenia żył nie należy uciskać miejsca stosowania żelu. Przed pierwszym użyciem należy przedziurawić folię aluminiową, którą zamknięta jest tuba. Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. U osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat w przypadku stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż przez 14 dni. Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych. Jeśli produkt leczniczy wymaga stosowania u dzieci w wieku 14 lat i powyżej w celu złagodzenia bólu dłużej niż 7 dni lub jeśli objawy nasilą się pacjent lub opiekunowie powinni skonsultować się z lekarzem. Dzieci i młodzież poniżej 14 lat Nie ma wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat (patrz punkt 4.3). Pacjenci w podeszłym wieku Produkt należy stosować w zwykle zalecanej dawce.
Środki ostrożności: Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku stosowania leku FELOGEL NEO na duże powierzchnie skóry lub podczas stosowania długotrwałego. - Czasami doustnie podawane niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą powodować zaburzenia przewodu pokarmowego, pogorszenie czynności serca u pacjentów z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, zaburzać czynność wątroby i nerek. Pomimo, że po podaniu miejscowym diklofenaku na skórę wchłanianie układowe leku jest minimalne, pacjenci z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, chorobami nerek w wywiadzie i niewydolnością serca powinni stosować lek FELOGEL NEO wyłącznie po skonsultowaniu się z lekarzem; - U pacjentów z nadwrażliwością na pokarmy i leki oraz z chorobami alergicznymi – katarem siennym, astmą oskrzelową, polipami w nosie, produkt leczniczy FELOGEL NEO należy stosować ostrożnie i po skonsultowaniu się z lekarzem. - Odnotowano reakcje nadwrażliwości krzyżowej z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) z tego powodu u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na inne produkty z tej klasy, może wystąpić reakcja uczuleniowa także na diklofenak. - Żel należy stosować wyłącznie na zdrową i nieuszkodzoną skórę (bez otwartych ran i uszkodzeń). - Żelu nie należy stosować pod opatrunki okluzyjne. - Żelu nie należy przyjmować doustnie. - Żelu nie należy stosować do oczu ani na błony śluzowe. - Leczonej powierzchni skóry nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. - Lek FELOGEL NEO zawiera glikol propylenowy, który może wywierać działanie drażniące na skórę. - W skład leku wchodzi substancja pomocnicza – sodu benzoesan, który może wywierać łagodne, drażniące działanie na skórę, oczy i błony śluzowe.
Prowadzenie pojazdów: 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przedawkowanie: Po miejscowym stosowaniu leku, wystąpienie przedawkowania jest mało prawdopodobne w związku z niewielkim układowym wchłanianiem. Objawy po połknięciu leku: pieczenie w jamie ustnej, ślinienie, nudności, wymioty. Leczenie: przepłukanie jamy ustnej, płukanie żołądka, leczenie objawowe w razie potrzeby. Nie ma swoistej odtrutki. Objawy strony obrębie oczu, błon śluzowych lub otwartych ran: obserwuje się miejscowe podrażnienie – łzawienie, zaczerwienienie, pieczenie, ból. Leczenie: dokładne płukanie wodą destylowaną lub roztworem soli fizjologicznej zmienionej powierzchni do zmniejszenia nasilenia lub ustąpienia objawów.
Ciąża: Ciąża Nie przeprowadzono żadnych kontrolowanych badań klinicznych stosowania produktu leczniczego FELOGEL NEO u kobiet w ciąży, w związku z czym nie należy stosować tego leku w trakcie ciąży. Stosowanie diklofenaku w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Karmienie piersią Brak informacji dotyczących przenikania diklofenaku do mleka matki po zastosowaniu leku na skórę. Z tego powodu nie zaleca się podawać leku w okresie karmienia piersią. W przypadkach, gdy jego zastosowania jest uzasadnione, nie należy stosować leku na piersi, na duże powierzchnie skóry ani długotrwale.

Klienci, którzy kupili: Felogel Neo (10 mg/g) żel na skórę 60 g, kupili również:

Szukaj