Flegamina Classic 8 mg 20 tabl.


Nazwa: Flegamina
Postać: tabl.
Dawka: 8 mg
Opakowanie: 20 tabl. (blister)
Skład: Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 8 mg bromoheksyny chlorowodorku oraz substancjepomocnicze: laktozę jednowodną, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian.
Działanie: Lek FLEGAMINA zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiemwykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszaniei oczyszczanie oskrzeli.
Wskazania: Wskazaniem do stosowania leku FLEGAMINA są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych,przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku FLEGAMINA:· jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którąkolwiekz substancji pomocniczych leku.· jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów.Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku
Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek FLEGAMINA może powodować działania niepożądane.Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha,biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenieaktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi. Sporadycznie mogą wystąpićreakcje alergiczne, głównie wysypki skórne, świąd oraz ciężkie reakcje alergiczne, jak reakcjeanafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodującaobrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie).U niektórych osób w czasie stosowania leku FLEGAMINA mogą wystąpić inne działanianiepożądane.W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należypoinformować o nich lekarza.
Interakcje: Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyżpowodują one suchość błon śluzowych.Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lubjej pochodne), gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogachoddechowych.Lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innychniesteroidowych leków przeciwzapalnych.Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną,amoksycyliną, doksycyliną) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, którewydawane są bez recepty.
Dawkowanie: Lek należy zażywać po posiłku.Lek FLEGAMINA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.Lek do stosowania doustnego.Zwykle lek stosuje się następująco:Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę.Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.Nie stosować bezpośrednio przed snem.Lek stosuje się zwykle przez 7 do 10 dni.Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Dawkowanie (dzieci): Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: ½ tabletki 3 razy na dobę.Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: ½ tabletki 2 razy na dobęNie jest wskazane stosowanie leku FLEGAMINA w postaci tabletek u dzieci w wieku 3 do 6 lat, którenie są w stanie połknąć tabletki; u tych pacjentów zaleca się stosowanie leku w postaci syropu
Środki ostrożności: Należy pić więcej płynów. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzielinyoskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyżmoże on nasilać jej objawy.Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.
Prowadzenie pojazdów: Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.
Przedawkowanie: Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania bromoheksyny. W przypadku przedawkowanianależy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci wykonanie płukania żołądka izastosuje leczenie objawowe.W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lubfarmaceuty.
Ciąża: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.W pozostałym okresie ciąży, lek można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarzakorzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.
Uwagi: Lek należy zażyć najszybciej, jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należyzażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętejdawki.Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w suchym miejscu.Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie należy stosować leku FLEGAMINA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Klienci, którzy kupili: Flegamina Classic 8 mg 20 tabl., kupili również:

Szukaj