Flegamina Baby krople doustne 2 mg/ml 30 ml


Nazwa: Flegamina Baby
Postać: krop.doustne
Dawka: 2 mg/ml
Opakowanie: 30 ml
Skład: 1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 2 mgbromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum). Substancje pomocnicze: 1 ml roztworu zawiera 40 mg etanolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Działania niepożądane: Podczas stosowania preparatu, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić następujące działania niepożądane, które pogrupowano według układów i narządów: Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka; Zaburzenia układu nerwowego: senność, bóle i zawroty głowy; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypki skórne, świąd; Zaburzenia naczyniowe: zmniejszenie ciśnienia krwi; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi. Zaburzenia układu immunologicznego: sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, głównie wysypka, świąd oraz reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy.
Interakcje: Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych. Bromoheksyny nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne), gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Bromoheksyna stosowana jednocześnie z niektórymi antybiotykami (oksytetracyklina, erytromycyna, ampicylina, doksycylina, amoksycylina) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.
Dawkowanie: Preparat Flegamina Baby zwykle stosuje się następująco: niemowlęta od 3. do 6. miesiąca życia: 10 kropli 2 razy na dobę, niemowlęta od 6. miesiąca życia i dzieci do 2 lat: 10 kropli 3 razy na dobę, dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 20 do 25 kropli 3 razy na dobę. Preparat do stosowania doustnego. Preparat należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku. Zwykle lek stosuje się przez 7 do 10 dni. Preparatu nie należy podawać bezpośrednio przed snem.
Środki ostrożności: W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest także prawidłowe nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy w obrazie klinicznym dominuje gorączka. Odpowiednie nawodnienie pacjenta zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie. Bromoheksynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy. Należy również zachować ostrożność w przypadkach ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek. 1 ml roztworu zawiera 40 mg etanolu. Preparat zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Prowadzenie pojazdów: Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowylub senność.
Przedawkowanie: Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania bromoheksyny. W razie przedawkowania należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i zastosować leczenie objawowe.
Ciąża: W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby bromoheksyna wykazywała działanie teratogenne. Bromoheksyna przenika przez barierę łożyskową. Bromoheksyny nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży, preparat można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Bromoheksyna przenika do mleka matki i dlatego nie należy stosować jej w okresie karmienia piersią.

Klienci, którzy kupili: Flegamina Baby krople doustne 2 mg/ml 30 ml, kupili również:

Szukaj