Produkt chwilowo niedostępny

Flegamina syrop 4mg/5ml 200 ml smak miętowy


Nazwa: Flegamina o sm. miętowym
Postać: syrop
Dawka: 4 mg/5ml
Opakowanie: 200 ml
Skład: 5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: błękit patentowy (E 131), propylu parahydroksybenzoesan, glukoza, etanol. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
Przeciwwskazania: Nie stosować produktu leczniczego: - w nadwrażliwości na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą; - u dzieci poniżej 7 lat, gdyż zawiera alkohol.
Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: nadwrażliwość Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny Zaburzenia układu nerwowego: Częstość nieznana: bóle głowy, zawroty głowy, senność Zaburzenia naczyniowe: Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia krwi Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Częstość nieznana: skurcz oskrzeli Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: ból nadbrzusza, nudności, wymioty, biegunka Częstość nieznana: niestrawność Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się Badania diagnostyczne Częstość nieznana: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
Interakcje: Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych. Bromoheksyny nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyż mogą osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Bromoheksyna stosowana jednocześnie z niektórymi antybiotykami (oksytetracyklina, erytromycyna, ampicylina, doksycyklina, amoksycylina) zwiększa ich stężenie w płucach.
Dawkowanie: Podanie doustne. Zazwyczaj stosuje się: - dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka od herbaty syropu) 3 razy na dobę; - dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki od herbaty syropu) 3 razy na dobę. Syrop należy zażywać w równych odstępach czasu co 8 godzin, po posiłku. Flegamina o smaku miętowym zawiera etanol 96% (0,2 g w 5 ml) i dlatego produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 7 lat.
Środki ostrożności: W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest także prawidłowe nawodnienie pacjenta, zwłaszcza, gdy w obrazie klinicznym dominuje gorączka. Bromoheksynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy. Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Flegamina o smaku miętowym zawiera substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol 96%, parahydroksybenzoesan propylu, glukozę, błękit patentowy. Ze względu na zawartość alkoholu, może powodować niekorzystne działanie u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniem mózgu, chorobami psychicznymi, a także kobiet w ciąży i dzieci. Ze względu na zawartość parahydrokybenzoesanu propylu, preparat może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ze względu na zawartość glukozy, pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Uwaga: 1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 0,17 g 96% etanolu; 1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 1,75 g glukozy.
Prowadzenie pojazdów: Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić zawroty głowylub senność. Produkt leczniczy zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Przedawkowanie: Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania bromoheksyny. W razie przedawkowania należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywny i zastosować leczenie objawowe.
Ciąża: Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, by bromoheksyna wykazywała działanie teratogenne. Bromoheksyna przenika do mleka kobiecego i dlatego nie zaleca się stosowania produktu Flegamina w okresie karmienia piersią.

Klienci, którzy kupili: Flegamina syrop 4mg/5ml 200 ml smak miętowy, kupili również:

Szukaj