Ibalgin Sport krem 50 g


Nazwa: Ibalgin Sport
Postać: krem
Dawka: (0,05g+200j.m.)/g
Opakowanie: 50 g
Skład: 1 g kremu zawiera 50 mg (5%) ibuprofenu (Ibuprofenum) oraz 200 j.m. heparynoidu (Heparynoidum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu miejscowym objawów zapalnych ostrych i przewlekłych chorób reumatoidalnych, bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa. Ibalgin Sport można również stosować jako środek pomocniczy w leczeniu schorzeń takich jak: zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, zapalenie żył wędrujące, zapalenie żylaków, zmiany miejscowe wywołane leczeniem obliteracyjnym żylaków, zapalenie ścięgien oraz zapalenie mięśni i powięzi, leczenie zmian pourazowych powstałych np. przy uprawianiu sportu, takich jak obrzęki, stłuczenia, krwiaki pourazowe, urazy stawów, uszkodzenia tkanek okołostawowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen, heparynoid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Nie należy stosować u pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa. Nie należy stosować na otwarte rany, zmiany skórne, błony śluzowe i do oczu.
Działania niepożądane: Poniżej podano działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją MedDRA i następującymi określeniami częstości występowania: nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częstość nieznana: miejscowe podrażnienie w postaci pieczenia, świądu, zaczerwienienia lub wysypki*. Zaburzenia układu immunologicznego Częstość nieznana: możliwe wystąpienie reakcji alergicznej*. * działania niepożądane mogące wystąpić u wrażliwych pacjentów
Interakcje: Kwas acetylosalicylowy podawany ogólnie nasila działanie heparyny. Stosowanie heparyny na duże powierzchnie skóry lub jednoczesne leczenie przeciwzakrzepowe, np. podawanie leków przeciwzakrzepowych lub kwasu acetylosalicylowego, może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia. Produktu nie należy stosować z lekami stosowanymi miejscowo zawierającymi tetracyklinę i hydrokortyzon, ze względu na niezgodność z heparynoidem.
Dawkowanie: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2-3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 5 godzin, rozprowadzić warstwę kremu o grubości 1 mm na chorej powierzchni i otaczającej okolicy a następnie delikatnie wetrzeć. W przypadku schorzeń żył na chore miejsce można zastosować na noc opatrunek uciskowy. W przypadku leczenia rozległych i bolesnych krwiaków na początku leczenia zaleca się, o ile jest to możliwe, zastosowanie opatrunku okluzyjnego, najlepiej na noc. W celu złagodzenia silnego bólu zaleca się uzupełnienie leczenia podaniem ibuprofenu w tabletkach.
Środki ostrożności: Nie należy stosować w przypadku skazy krwotocznej, różnych postaci plamicy, małopłytkowości, hemofilii i różnego rodzaju stanów związanych ze skłonnością do krwawień. Nie należy stosować kremu na duże powierzchnie ciała w przypadku zwiększenia wyników OB, gdyż stosowanie produktu może maskować istotne zmiany tego wskaźnika. Produkt zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, dlatego może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt zawiera glikol propylenowy, dlatego może powodować podrażnienie skóry. Długotrwałe stosowanie może wywołać u niektórych pacjentów skórne reakcje nadwrażliwości. Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), produkt należy odstawić. Stężenie ibuprofenu stosowanego miejscowo osiągane w krążeniu układowym jest znacznie mniejsze niż po podaniu doustnym, jednak pacjenci z chorobami nerek, zaburzeniami żołądka i jelit powinni poradzić się lekarza przed zastosowaniem produktu. Po każdorazowym zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce.
Prowadzenie pojazdów: Brak wpływu.
Przedawkowanie: W przypadku stosowania miejscowego nie są znane przypadki przedawkowania. Przypadkowe doustne przyjęcie produktu leczniczego, np. przez dziecko, może spowodować wystąpienie nudności i wymiotów, biegunki, bólu brzucha. W takich przypadkach zalecane jest sprowokowanie wymiotów, utrzymanie drożności dróg oddechowych i monitorowanie czynności serca aż do osiągnięcia stabilnego stanu pacjenta.
Ciąża: W okresie ciąży lub laktacji produkt może być stosowany tylko przez krótki czas, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. W ostatnim trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania produktu ze względu na możliwy wpływ na przebieg akcji porodowej (wpływ na krwawienie).

Klienci, którzy kupili: Ibalgin Sport krem 50 g, kupili również:

Szukaj