Produkt chwilowo niedostępny

Ibuprom żel 0,05 g/1g 50 g (tuba)


Ibuprom  żel 0,05 g/1g 50 g (tuba)
Nazwa: Ibuprom Żel
Postać: -
Dawka: 0,05 g/g
Opakowanie: 50 g (tuba)
Skład: 100 g żelu IBUPROM ŻEL zawiera: 5 g ibuprofenu (Ibuprofenum) Pełen wykaz substancji pomocniczych patrz p. 6.1.
Wskazania: - miejscowe leczenie bólów mięśni, - leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa, - leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych), - leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Występowanie w wywiadzie pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.
Działania niepożądane: Do określenia częstości występowania działań niepożądanych przyjęto następującą klasyfikację: bardzo często ≥ 1/10, często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Bardzo rzadko mogą wystąpić objawy niepożądane związane ze stosowaniem ibuprofenu, wyjątkowo przy stosowaniu miejscowym. Jeżeli poniższe objawy niepożądane wystąpią należy odstawić IBUPROM ŻEL. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: - niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs, - zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie, mrowienie w miejscu podania), Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: - astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub duszność, Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: - wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, plamica,- choroby pęcherzowe skóry (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy), Zaburzenia nerek i dróg moczowych: - niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek, Zaburzenia żołądka i jelit: - ból brzucha, niestrawność. Podczas długotrwałego leczenia mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane.
Interakcje: Dotychczas nie są znane wzajemne oddziaływania miejscowo stosowanego ibuprofenu z innymi lekami. Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania objawów niepożądanych.
Dawkowanie: Do stosowania miejscowego, na skórę. Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj stosuje się na skórę pasek żelu o długości 4 do 10 cm (2 g do 5 g żelu co odpowiada 100 g do 250 g ibuprofenu) i wciera 3 do 4 razy na dobę. W razie konieczności można produkt leczniczy stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny. Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym. Wchłanianie substancji czynnych poprzez skórę jest zwiększone podczas zabiegów jonoforezy (specjalna forma elektroterapii). Produkt leczniczy IBUPROM ŻEL stosuje się pod katodę (pole ujemne). Zazwyczaj stosowane natężenie wynosi 0,1 do 0,5 mA na 5 cm2 powierzchni elektrody, a czas trwania zabiegu wynosi maksymalnie 15 minut. Czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza. Jeśli po upływie 10 dni stosowania produktu leczniczego objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu należy zalecić pacjentowi zasięgnięcie porady lekarza. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 12 g żelu (600 mg ibuprofenu).
Środki ostrożności: Produktu leczniczego IBUPROM ŻELnie należy stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolice oczu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym ibuprofen, stosowane doustnie mogą u niektórych pacjentów powodować niewydolność nerek, objawy niepożądane u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz alergiczne reakcje oskrzelowe u pacjentów z astmą w wywiadzie. Podczas stosowania miejscowego ibuprofenu jego stężenie w surowicy krwi osiąga minimalne wartości, co nie stwarza zagrożenia wystąpienia działań niepożądanych dotyczących układu pokarmowego, oddechowego i nerek. Jednak produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, niewydolnością nerek, astma oskrzelową i nietolerancją kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych NLPZ przyjmowanych doustnie. Należy poinformować pacjenta o konieczności konsultacji przed zastosowaniem produktu IBUPROM ŻEL. IBUPROM ŻELnie jest wskazany do leczenia dzieci poniżej 14 lat. W razie wystąpienia wysypki należy odstawić produkt. Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu produktu należy umyć ręce.
Prowadzenie pojazdów: Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Przedawkowanie: Objawy Doustne przyjęcie 8 g do 12 g ibuprofenu u dorosłych prowadzi do zawrotów głowy, utraty świadomości i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jako następstwo przyjęcia 3 g do 4 g ibuprofenu u dzieci w wieku 1,5 do 2 lat występuje bezdech i sinica. Po zastosowaniu oddechu kontrolowanego oraz intensywnej opieki normalizacja oddechu następuje w ciągu 12 godzin. W związku z małym wchłanianiem przez skórę, w porównaniu z wchłanianiem leku po przyjęciu doustnym, nie obserwowano przypadków zatrucia po miejscowym zastosowaniu produktu leczniczegoIBUPROM ŻEL w postaci żelu. Leczenie zatrucia W przypadkach zatrucia spowodowanego niewłaściwym użyciem produktu leczniczego IBUPROM ŻEL, leczenie jest uzależnione od występujących objawów. Swoiste antidotum w przypadkach zatrucia ibuprofenem nie jest znane. Jeżeli pacjent połknął w ciągu godziny potencjalnie toksyczną ilość produktu leczniczego IBUPROM ŻEL, należy rozważyć podanie drogą doustną węgla aktywowanego.
Ciąża: Stosowanie produktu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, w I i II trymestrze nie należy stosować na większe powierzchnie skóry i przez dłuższy czas. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Klienci, którzy kupili: Ibuprom żel 0,05 g/1g 50 g (tuba), kupili również:

Szukaj