Produkt chwilowo niedostępny

MD-HIP (biodro) 10 amp.x 2 ml


Nazwa: MD-HIP
Postać: -
Dawka: -
Opakowanie: 10 amp.a 2ml
Skład: Skład: KolagenSubstancje pomocnicze: Fosforan wapnia, NaCI, woda do iniekcji.
Działanie: MD-HIP może być stosowany jako osobny zabieg, lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, aby odpowiednio dostosować leczenie, w zależności od poprawy klinicznej.Jeśli konieczne jest leczenie wspomagające, w przypadku silnego bólu, MD-HIP może być podawany w połączeniu z MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub więcej z nich).Ponadto, jeśli wymagane jest wspomagające leczenie macierzy tkanki łącznej, lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, MD-NEURAL, MD-POLY i MD-MUSCLE mogą być stosowane w połączeniu z MD-MATRIX i MD-TISSUE,Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:- Osteoartretyzm stawu biodrowego- Zapalenie torebki stawowej stawu biodrowego- Osteoartretyzm stawu biodrowego z artretyzmem reumatoidalnym (w połączeniu z MD-POLY). - Ból stawu biodrowego pochodzenia mięśniowego (w połączeniu z MD-MUSCLE). - Ból stawu biodrowego pochodzenia nerwowego (piekący ból w biodrze, w połączeniu z MD-NEURAL). - Ból stawu biodrowego wynikający z długotrwałego leżenia w łóżku.Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.
Wskazania: MD-HIP jest wyrobem medycznym stosowanym w celu ułatwienia poruszania się poprzez redukcję fizjologicznych zwyrodnień stawów i tkanek oraz równoważenie wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez:- procesy starzenia- wady postawy- współistniejące choroby przewlekłe- uderzenia i urazy- zanieczyszczeniaMD-HIP  jest wyrobem medycznym poprawiającym zdolność ruchową biodra. Do jego głównych oddziaływań leczniczych zalicza się:- Efekt bariery- Działanie smarujące- Wsparcie mechaniczne przy podawaniu innych leczniczych substancji farmakologicznych.MD-HIP jest wyrobem medycznym, który może być stosowany przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych aby: - Poprawiać funkcje ruchowe stawu biodrowego. - Wspomagać rozciągliwość mięśni w obszarze lędźwiowo-krzyżowym. - Wzmacniać tkankę mięśniową. - Uśmierzać ból miejscowy, ból występujący podczas poruszania się i związany z wadami postawy.
Przeciwwskazania: Pacjenci przyjmujący środki przeciwzakrzepowe lub ze zdiagnozowaną kruchością naczyń krwionośnych powinni być dokładnie obserwowani podczas leczenia.Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-HIP. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani testowi poprzez iniekcję miejscową wykonaną na ramieniu, a następnie obserwowani przez 1 godzinę.
Działania niepożądane: 
Dawkowanie: Protokół leczenia:1 zabieg raz w tygodniu przez 10 tygodni.Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 6-8 mm).W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóryIgły: sterylne 27 GStrzykawki: rozmiar 5 lub 10 cc, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięciaMetoda iniekcji dostawowej: W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóryZaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.Igły: sterylne 27 GStrzykawki: rozmiar 2 cc, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięciamiejsce wkłucia Kaletka krętarzowa znajduje się nad bocznym wzniesieniem krętarza większego kości udowej.Możliwe jest dojście tylne i boczne do biodra.Pacjent kładzie się na wznak. Anatomiczny punkt orientacyjny znajduje się 2 cm poniżej górnej granicy krętarza większego, pomiędzy jego przednią i tylną granicą. Skóra w tym miejscu zostaje oznaczona i zdezynfekowana. Igła 22 G wprowadzana jest w kierunku równoległym do podłogi i prostopadle do trzonu kości udowej.Biodro – Metoda iniekcji dostawowej 
Środki ostrożności: Ból biodra wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego pierwotnego lub przerzutowego bólu związanego z chorobą nowotworową, nerwowego bólu rzutowanego z okolicy lędźwiowej, przepukliny pachwinowej.  Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły, lub z powierzchownej reakcji skóry.Oczyszczenie skóry / dezynfekcja jest konieczna przed i po podaniu. Bakterie ropotwórcze mogą spowodować, że w okolicy wkłucia utworzy się ropień.PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA MAŁYCH DZIECI. Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktów prawidłowo przechowywanych w nieotwartym opakowaniu. Po otwarciu, należy zużyć produkt natychmiast. Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych ampułekNie używać jeśli naklejka uszczelniająca jest otwarta, lub jeśli ampułka nie jest całkowicie szczelna.Zawartość ampułki musi zostać wstrzyknięta natychmiastowo po jej otwarciu.

Klienci, którzy kupili: MD-HIP (biodro) 10 amp.x 2 ml, kupili również:

Szukaj