MD-MUSCLE (mięśnie) 1 amp. x 2 ml


Nazwa: MD-MUSCLE
Postać: -
Dawka: -
Opakowanie: 10 amp.a 2ml
Skład: Skład: KolagenSubstancje pomocnicze: Hypericum, NaCI, woda do iniekcji.
Działanie: MD-MUSCLE może być stosowany jako osobny zabieg, lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, aby odpowiednio dostosować leczenie, w zależności od poprawy klinicznej. Jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej, lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, MD-MUSCLE może być stosowany w połączeniu z MD-MATRIX i MD-TISSUE,Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:- Leczenie bólu: ostrego, podostrego, przewlekłego- Leczenie obszaru ciała, gdzie występuje ból rzutowany (w połączeniu z MD-NEURAL)- Leczenie punktów spustowych (w połączeniu z MD-NEURAL)- Zespół fibromialgii (w połączeniu z MD-NEURAL)Zapalenie skórno-mięśniowe.Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.
Wskazania: MD-MUSCLE jest wyrobem medycznym stosowanym w celu ułatwienia poruszania się poprzez redukcję fizjologicznych zwyrodnień stawów i tkanek oraz równoważenie wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez: - procesy starzenia- wady postawy- współistniejące choroby przewlekłe- uderzenia i urazy- zanieczyszczeniaMD-MUSCLE jest wyrobem medycznym poprawiającym zdolność ruchową stawów. Do jego głównych oddziaływań leczniczych zalicza się:- Efekt bariery- Działanie smarujące- Wsparcie mechaniczne przy podawaniu innych leczniczych substancji farmakologicznych.MD-MUSCLE jest wyrobem medycznym, który może być stosowany przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych, aby:- Wspomagać rozciągliwość mięśni- Wzmacniać tkankę mięśniową w zaburzeniach związanych z wadami postawy- Wspomagać funkcje ruchowe stawów- Uśmierzać miejscowy ból, ból spowodowany poruszaniem się i wadami postawy
Przeciwwskazania: Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-MUSCLE. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani testowi poprzez iniekcję miejscową wykonaną na ramieniu, a następnie obserwowani przez 1 godzinę.
Dawkowanie: Protokół leczenia:1-2 zabiegi raz w tygodniu przez 10 tygodni.Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę w mięsień przeznaczony do leczenia na głębokość 2-4 mm).W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:Materiały do aseptycznego przygotowania powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóryIgły: sterylne 27 GStrzykawki: rozmiar 5 lub 10 cc, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięciaMetoda iniekcji dostawowej: W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:Materiały do aseptycznego przygotowania powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry (Zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.)Igły: sterylne 22 GStrzykawki: rozmiar 2 cc, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia.
Środki ostrożności: Ból mięśniowy wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego metamerycznego bólu nerwowego, zapalenia ścięgna, zatoru żylnego.   Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły, lub z powierzchownej reakcji skóry.Oczyszczenie skóry / dezynfekcja jest konieczna przed i po podaniu. Bakterie ropotwórcze mogą spowodować, że w okolicy wkłucia utworzy się ropień.PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA MAŁYCH DZIECI. Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktów prawidłowo przechowywanych w nieotwartym opakowaniu. Po otwarciu, należy zużyć produkt natychmiast. Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych ampułekNie używać jeśli naklejka uszczelniająca jest otwarta, lub jeśli ampułka nie jest całkowicie szczelna.Zawartość ampułki musi zostać wstrzyknięta natychmiastowo po jej otwarciu.
Szukaj