Metafen 200mg+325mg 20 tabl.


Nazwa: Metafen
Postać: tabl.
Dawka: 0,2g+0,325g
Opakowanie: 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)
Skład: Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum), 325 mg paracetamolu (Paracetamolum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: Metafen działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Wskazania do stosowania: • bóle różnego pochodzenia, w tym: -bóle głowy -migrena -bóle menstruacyjne -bóle zębów -bóle mięśni -bóle kości i stawów -bóle lędźwiowo-krzyżowe -bóle pourazowe -nerwobóle • gorączka.
Przeciwwskazania: • Nadwrażliwość na paracetamol, ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego • Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ • Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby • Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu leków z grupy NLPZ • Ciężkie nadciśnienie tętnicze • Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego, tachykardia, dławica piersiowa • Ciężka niewydolność serca • Ciąża i karmienie piersią • Skaza krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych • Zatrzymanie moczu • Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 • Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej • U dzieci w wieku poniżej 12 lat • Choroba alkoholowa
Działania niepożądane: Jak każdy lek, Metafen może wywoływać działania niepożądane. Stosowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce terapeutycznej, przez najkrótszy okres, konieczny do łagodzenia objawów choroby, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia: bardzo rzadko:< 1/10 000 , częstość nieznana(nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Działania niepożądane wynikające z obecności ibuprofenu w produkcie leczniczym: Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA Częstość występowania Działanie niepożądane Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo rzadko: zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: niestrawność ból brzucha, nudności.   Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka.   Bardzo rzadko: smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, czasem zagrażające życiu, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat. Zaburzenia układu Niezbyt często: bóle głowy. nerwowego: Rzadko: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia; w pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Rzadko: Bardzo rzadko: obrzęki. dysuria, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu) Zaburzenia układu immunologicznego: Niezbyt często: Bardzo rzadko: pokrzywka i świąd. ciężkie reakcje nadwrażliwości jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia – zaburzenia rytmu serca, hipotensja-nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs. Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli; u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, jak: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja. Zaburzenia serca: Bardzo rzadko obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związana ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4. Działania niepożądane wynikające z obecności paracetamolu w produkcie leczniczym: Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA Częstość występowania Działanie niepożądane Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko: powiększenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko pokrzywka, rumień, zapalenie skóry. Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często wymioty, biegunka.
Interakcje: Podczas równoczesnego stosowania produktu leczniczego - Metafen z poniższymi lekami mogą wystąpić następujące interakcje: leki wyniki interakcji kwas acetylosalicylowy i jego pochodne wypieranie ibuprofenu z połączeń z białkami, nasilenie działań niepożądanych leki z grupy NLPZ ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, w razie długotrwałego stosowania; zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych kortykosteroidy nasilenie działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego metotreksat nasilenie działań niepożądanych metotreksatu na skutek zwiększenia jego stężenia we krwi digoksyna możliwość zwiększenia stężenia digoksyny we krwi sole litu możliwość zwiększenia stężenia litu we krwi leki przeciwzakrzepowe nasilenie działania przeciwzakrzepowego, możliwość wydłużenia czasu protrombinowego i zwiększenie ryzyka wystąpienia krwawień leki zwiększające metabolizm wątrobowy np. ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek inhibitory MAO możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki leki przeciwnadciśnieniowe i moczopędne osłabienie działania leków przeciwnadciśnieniowych i moczopędnych zydowudyna (AZT) nasilenie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny; istnieją dane kliniczne na wydłużenie czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną chloramfenikol wydłużenie okresu półtrwania chloramfenikolu, zwiększenie jego toksyczności metoklopramid oraz inne leki wzmagające perystaltykę przewodu pokarmowego przyspieszenie wchłaniania paracetamolu propantelina i inne leki hamujące perystaltykę przewodu pokarmowego opóźnienie wchłaniania paracetamolu Picie alkoholu podczas stosowania produktu leczniczego może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i niewydolności.
Dawkowanie: Zalecane jest następujące dawkowanie produktu leczniczego Metafen: - Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę. - Dzieci w wieku powyżej 12 lat:jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę. Produkt leczniczy Metafen zaleca się przyjmować po posiłku. Przyjmowanie leku w najmniejszej, skutecznej dawce przez najkrótszy okres, konieczny do łagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).
Środki ostrożności: Produkt leczniczy - Metafenzawiera paracetamol. Aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków o działaniu przeciwbólowym może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności (nefropatia postanalgetyczna). Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów, u których występują: • zaburzenie czynności wątroby i (lub) nerek oraz układu krążenia; u pacjentów, u których występująwymienione zaburzenia należy stosować dawki skuteczne, możliwie jak najmniejsze, z jednoczesnym monitorowaniem ich czynności, • astma oskrzelowa lub alergia - zażycie produktu leczniczego może spowodować skurcz oskrzeli, • toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej – występuje zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych, • choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna) - może dojść do nasilenia objawów, • zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzie – może dojść do zatrzymania płynów w organizmie z powodu pogorszenia czynności nerek • jednoczesne zażywanie leków przeciwzakrzepowych lub zaburzenia krzepnięcia krwi - ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych. Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które poddawane są badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania ibuprofenu. Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego lub mogą zwiększać ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna (acenokumarol), lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy. Przyjmowanie leku w najmniejszej, skutecznej dawce przez najkrótszy okres, konieczny do łagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim miologiczne z zwiększeniem ryzyka zawału serca. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ibuprofenem bardzo rozważnie. Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może zagrażać życiu i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast przerwać stosownie leku. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku powyżej 65 lat powinni być poinformowani, że należy powiadomić lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu) zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich zagrażające życiu, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji jest na początku leczenia. Należy zaprzestać stosowania produktu po wystąpieniu pierwszych objawów, jak: wysypka skórna, uszkodzenia śluzówki lub inne objawy nadwrażliwości. Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Stosowanie leku może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych, wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Produkt leczniczy może maskować objawy istniejącego zakażenia. Należy poinformować pacjenta, aby skontaktował się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia wyżej wymienionych objawów.
Prowadzenie pojazdów: Brak danych dotyczących wpływu leku Metafen na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.
Przedawkowanie: W razie zamierzonego lub przypadkowego przedawkowania produktu leczniczego Metafen mogą wystąpić objawy przedawkowania. Wczesne objawy przedawkowania są związane z działaniem ibuprofenu, natomiast późniejsze zależne są od paracetamolu. Przedawkowanie ibuprofenu: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Mogą także wystąpić szumy uszne, ból głowy i krwawienie z żołądka lub jelit. Ciężkie zatrucie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy objawia się sennością a bardzo rzadko także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą wystąpić napady drgawkowe. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna a czas protrombinowy może być zwiększony. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek i (lub) uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy. Postępowanie po przedawkowaniu ibuprofenu; nie istnieje specyficzne antidotum; jeśli pacjent zgłosi się w ciągu 1 godziny od zażycia leku należy podać węgiel aktywowany w ilości: 50 g; dzieci 1g/kg masy ciała. Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Kontrolę stężenia elektrolitów oraz monitoring czynności serca prowadzić we wszystkich przypadkach z objawami zatrucia. Drgawki powinno się leczyć dożylnym podaniem diazepamu. W celu zmniejszenia znacznego pobudzenia i omamów można podać chloropromazynę. Podczas wystąpienia ciężkiego nadciśnienia tętniczego może być konieczne zastosowanie leków blokujących receptory αadrenergiczne takich, jak fentolamina. W przypadku wystąpienia arytmii serca może być konieczne zastosowanie leków blokujących receptory β-adrenergiczne. Przedawkowanie paracetamolu; przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak: nudności, wymioty, nadmierne pocenie, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. Postępowanie po przedawkowaniu paracetamolu; w każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej należy sprowokować wymioty, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej niż godzina. Należy podać doustnie 60-100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wartość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od zażycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami będzie konieczne. Jeśli oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi nie jest możliwe, a prawdopodobna przyjęta dawka paracetamolu była duża, należy wdrożyć bardziej intensywne leczenie odtrutkami: należy podać 2,5 g metioniny i kontynuować leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10 -12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także skuteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem powinno odbywać się w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii. W każdym przypadku wystąpienia objawów przedawkowania, stosowanie produktu należy natychmiast przerwać i zgłosić się do lekarza.
Ciąża: Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Klienci, którzy kupili: Metafen 200mg+325mg 20 tabl., kupili również:

Szukaj