Produkt chwilowo niedostępny

Paracetamol HASCO zawiesina doustna 120mg/5ml 150g


Nazwa: Paracetamol Hasco
Postać: zaw.doust.
Dawka: 0,12 g/5ml
Opakowanie: 150 g (butelka)
Skład: 5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu (Paracetamolum).Substancje pomocnicze biologicznie czynne: sacharoza.Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Działanie: Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.
Wskazania: Stany gorączkowe i bóle różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu), dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu leczniczego, ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa. Nie stosować u niemowląt poniżej 3 miesiąca życia.
Działania niepożądane: Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości występowania. Częstość występowania jest określona jako: rzadko (³1/10 000, < 1/1 000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki). W obrębie każdej grupy objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem częstości występowania.Zaburzenia krwi i układu chłonnegoBardzo rzadko (< 1/10 000): zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza).Zaburzenia żołądka i jelitBardzo rzadko (< 1/10 000): nudności, wymioty, biegunka.Zaburzenia układu immunologicznegoRzadko (≥1/10 000, < 1/1 000): skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.Produkt leczniczy stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry).
Interakcje: Produktu leczniczego nie należy przyjmować wraz z ośrodkowo działającymi środkami przeciwbólowymi ani z alkoholem, ponieważ nasila ich działanie. W przypadku jednoczesnego stosowania: barbituranów, leków przeciwpadaczkowych (m.in. glutetimid, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), ryfampicyny nasila się szkodliwe działanie paracetamolu na wątrobę. Paracetamol zwiększa toksyczność chloramfenikolu.Długotrwałe stosowanie paracetamolu w dużych dawkach nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny.Jednoczesne stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
Dawkowanie: Produkt leczniczy stosuje się doustnie.Przed użyciem energicznie wstrząsnąć w celu uzyskania jednolitej zawiesiny.Produkt leczniczy przeznaczony dla dzieci.Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przeciętna jednorazowa dawka wynosi 10 do 15 mg na kilogram masy ciała lub według poniższej tabeli wiekowej. Pojedynczą dawkę można podawać 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.Jeżeli po 3 dniach utrzymuje się gorączka należy zgłosić się do lekarza. Stosowanie u dzieci poniżej 2 roku życia powinno być zlecone przez lekarza.Wiek dzieckaŚrednia dawka paracetamolu na przeciętną masę ciałaLiczba łyżek miarowych zawiesiny3 miesiące ? 1 rok80 mg½ do 1 (2,5 do 5 ml)2 - 3 lata160 mg1 do 1½ (5 do 7,5 ml)4 - 5 lat240 mg2 (10 ml)6 - 8 lat320 mg2½ do 3 (12,5 do 15 ml)9 - 10 lat400 mg3 do 3½ (15 do 17,5 ml)11 - 12 lat480 mg4 (20 ml)Do opakowania dołączona jest miarka lub łyżka miarowa lub korek i strzykawka doustna.Instrukcja dawkowania przy pomocy strzykawki doustnej:A) w przypadku strzykawki z zamocowanym na jej końcu korkiem:- mocno wcisnąć korek w szyjkę butelki przy pomocy strzykawki,- aby napełnić strzykawkę, butelkę należy energicznie wstrząsnąć, odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesuwać tłok strzykawki do dołu, wciągając zawiesinę w pożądanej ilości określonej na podziałce,- butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wyjąć strzykawkę z korka (rys. 1),Rysunek 1- końcówkę strzykawki należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno wciskając tłok, ostrożnie opróżnić zawartość strzykawki,- po zastosowaniu butelkę zamknąć, pozostawiając korek w szyjce butelki, a strzykawkę umyć i wysuszyć.B) w przypadku strzykawki z korkiem umieszczonym w szyjce butelki:- po odkręceniu zakrętki nałożyć strzykawkę na korek umieszczony w szyjce butelki,- aby napełnić strzykawkę, butelkę należy energicznie wstrząsnąć, odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesuwać tłok strzykawki do dołu, wciągając zawiesinę w pożądanej ilości określonej na podziałce,- butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wyjąć strzykawkę z korka (rys. 2),Rysunek 2- końcówkę strzykawki należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno wciskając tłok, ostrożnie opróżnić zawartość strzykawki,- po zastosowaniu butelkę zamknąć, a strzykawkę umyć i wysuszyć.Brak specjalnych zaleceń dotyczących stosowania z posiłkiem.
Środki ostrożności: Produkt leczniczy zawiera paracetamol.Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.Bez zalecenia lekarza nie stosować:- przeciwbólowo dłużej niż 3 dni u dzieci,- w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni.W czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać napojów alkoholowych, nie stosować produktu leczniczego u osób uzależnionych od alkoholu. Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby lub nerek.Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych. U osób z astmą, uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol.Z uwagi na zawartość sacharozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Prowadzenie pojazdów: Produkt leczniczy Paracetamol HASCO nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Przedawkowanie: Ciężkie zatrucie może wystąpić u dzieci po zażyciu 200 mg paracetamolu/kg m.c.Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin takie objawy, jak: nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo rozwijającego się powoli ciężkiego uszkodzenia wątroby, objawiającego się uczuciem rozpierania w nadbrzuszu, nudnościami i żółtaczką.Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej opieki medycznej. Jeśli od momentu przyjęcia paracetamolu nie minęła godzina, należy sprowokować wymioty i podać węgiel aktywowany. Ocenę ciężkości zatrucia przeprowadza się na podstawie oznaczenia poziomu paracetamolu we krwi, lecz u dzieci może on być zaniżony lub nieistotny. Leczenie zatrucia do 24 godzin po przedawkowaniu polega na podawaniu N‑acetylocysteiny dożylnie we wlewie kroplowym w 5% roztworze glukozy.
Ciąża: Paracetamol przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. W okresie ciąży i karmienia piersią stosować tylko w razie konieczności, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Klienci, którzy kupili: Paracetamol HASCO zawiesina doustna 120mg/5ml 150g, kupili również:

Szukaj