Undofen Max krem przeciwgrzybiczy 10 mg/g 15 g


Nazwa: Undofen Max
Postać: krem
Dawka: 0,01 g/g
Opakowanie: 15 g (tuba)
Skład: 1 g kremu zawiera substancję czynną 10 mg terbinafiny chlorowodorku (Terbinafini hydrochloridum). Substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity: - grzybica stóp, - grzybica fałdów skórnych, - grzybica skóry gładkiej. Łupież pstry.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych oszacowano następująco: bardzo często (³1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <  1/100), rzadko (≥1/10 000 do <  1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: zaczerwienienie skóry, świąd lub pieczenie w miejscach pokrytych produktem leczniczym. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Jeśli jednak wystąpią reakcje nadwrażliwości konieczne jest przerwanie leczenia.
Interakcje: Nie są znane interakcje chlorowodorku terbinafiny stosowanego miejscowo na skórę z innymi lekami.
Dawkowanie: Tylko do stosowania na skórę. Dorośli Produkt leczniczy UNDOFEN MAX w postaci kremu można stosować raz lub dwa razy na dobę. Przed nałożeniem kremu UNDOFEN MAX należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie nanoszony. Następnie należy nanieść cienką warstwę kremu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich, i lekko wcierać. Jeżeli zmiany chorobowe znajdują się w fałdach skórnych (pod piersią, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), można nałożyć dodatkowo opatrunek z gazy, zwłaszcza na noc. Czas leczenia: Grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej - 7 dni. Łupież pstry (Pityriasis versicolor) - 14 dni. Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Nieregularne stosowanie produktu leczniczego lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Jeśli po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy, należy zweryfikować diagnozę. Dzieci Nie należy stosować u dzieci, gdyż nie badano bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego w tej grupie wiekowej pacjentów. Stosowanie produktu leczniczego UNDOFEN MAX u pacjentów w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.
Środki ostrożności: UNDOFEN MAX jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem. Produkt leczniczy UNDOFEN MAX zawiera alkohol cetostearylowy i może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
Prowadzenie pojazdów: Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przedawkowanie: Przypadki przedawkowania chlorowodorku terbinafiny stosowanego na skórę występują rzadko. W przypadku omyłkowego spożycia kremu konieczne może być płukanie żołądka.
Ciąża: Stosowanie w okresie ciąży Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na płód, jednak ze względu na brak badań u ciężarnych kobiet, produkt leczniczy nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Stosowanie w okresie laktacji Terbinafina przenika do mleka matki, dlatego produkt UNDOFEN MAX nie powinien być stosowany przez kobiety w okresie karmienia piersią.

Klienci, którzy kupili: Undofen Max krem przeciwgrzybiczy 10 mg/g 15 g, kupili również:

Szukaj