Xylodex 0,1% aerozol do nosa 10 ml


Wskazania: Dawka 0,1%. Objawowe leczenie niedrożności nosa w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa - w celu pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat. Dawka 0,05%. Objawowe leczenie niedrożności nosa w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa - w celu pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Lek jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku 2-6 lat. Dawkowanie: Dawka 0,1%. Dorośli i dzieci w wieku od 6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 1-2x/dobę (co 8-10 h). Nie podawać więcej niż 3 dawki/dobę do każdego otworu nosowego. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej. Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Dawka 0,05%. Dzieci w wieku 2-6 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 1-2x/dobę (co 8-10 h). Nie podawać więcej niż 3 dawki/dobę do każdego otworu nosowego. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej. Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). U dzieci w wieku poniżej 6 lat. Po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową i po operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej.Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności: Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek w przypadku: przyjmowania inhibitorów MAO lub innych leków, które mogą powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego, zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem, chorób układu sercowo-naczyniowego (choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego), guza chromochłonnego nadnerczy, chorób metabolicznych (nadczynności tarczycy, cukrzycy), nadwrażliwości na substancje sympatykomimetyczne. Zastosowanie produktu u osób z taką nadwrażliwością może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższenie ciśnienia tętniczego. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Długotrwałe stosowanie leków sympatykomimetycznych lub stosowanie ich w dawkach większych niż zalecane może powodować przekrwienie błony śluzowej nosa i w konsekwencji, zwężenie dróg oddechowych. Dalsze kontynuowanie stosowania produktu może prowadzić do wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa) i zaniku błony śluzowej nosa. Ze względu na ryzyko przeniesienia zakażenia opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta. Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku, produkt może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa. Podczas długotrwałego stosowania produktu lub stosowania w dawkach większych niż zalecane, nie można wykluczyć wpływu na czynności układu sercowo-naczyniowego oraz układu nerwowego. W takich przypadkach sprawność psychofizyczna, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.Interakcje: Ksylometazoliny chlorowodorek. Jednoczesne stosowanie ksylometazoliny z inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z innymi lekami sympatykomimetycznymi (np. efedryna, pseudoefedryna) ze względu na sumowanie się działania. Deksopantenol. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.Ciąża i laktacja: Badania dotyczące wpływu produktu na rozwój płodu są niewystarczające, dlatego produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy ksylometazoliny chlorowodorek przenika do mleka matki, dlatego produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.Działania niepożądane: Ksylometazoliny chlorowodorek. Zaburzenia układu nerwowego: (rzadko) ból głowy, bezsenność. Zaburzenia serca: (rzadko) objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem sympatykomimetycznym, tj. kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca. Zaburzenia naczyniowe: (rzadko) zwiększenie ciśnienia tętniczego. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo rzadko) podrażnienie (pieczenie lub suchość) błony śluzowej nosa, szczególnie u pacjentów wrażliwych; przekrwienie błony śluzowej nosa w wyniku osłabienia działania leku (przekrwienie reaktywne). Długotrwałe lub częste stosowanie produktu bądź stosowanie w dawkach większych niż zalecane może prowadzić do podrażnienia (pieczenie bądź suchość) błony śluzowej nosa i zwiększenia obrzęku błony śluzowej. Działanie to może wystąpić po 5 dniach leczenia, a kontynuowanie stosowania produktu może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa i suchego zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Deksopantenol. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) reakcje nietolerancji.Przedawkowanie: Ksylometazoliny chlorowodorek. W razie przedawkowania lub przypadkowego podania doustnego mogą wystąpić następujące objawy: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica, gorączka, drgawki, tachykardia, arytmia, zapaść naczyniowa lub sercowa, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne.Ponadto może wystąpić zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, senność, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, nagłe obniżenie ciśnienia krwi, bezdech i śpiączka.W celu obniżenia ciśnienia tętniczego należy podać powoli, dożylnie 5 mg fentolaminy w 0,9% roztworze chlorku sodu lub doustnie 100 mg fentolaminy. U dzieci fentolaminę stosuje się w dawce 0,05-0,1 mg/kg mc. dożylnie co 5 minut do obniżenia ciśnienia tętniczego, potem co 1-4 godzin, jeśli to konieczne. Środki zwężające naczynia krwionośne są przeciwwskazane. Jeśli to konieczne, należy podać środki obniżające temp. ciała i leki przeciwdrgawkowe. Deksopantenol. Kwas pantotenowy i jego pochodne, włącznie z deksopantenolem, wykazują niewielką toksyczność. W razie przedawkowania nie jest konieczne specjalne postępowanie.Działanie: Ksylometazoliny chlorowodorek. Ksylometazoliny chlorowodorek to pochodna imidazoliny o działaniu sympatykomimetycznym, głownie na receptory a-adrenergiczne. Jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne nosa, w wyniku czego zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa ułatwia oddychanie przez nos pacjentom, u których występują objawy niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia i po przebytej operacji nosa. Działanie rozpoczyna się w ciągu kliku min. (zwykle w ciągu 5-10 min.) po podaniu. Deksopantenol. Deksopantenol jest pochodną alkoholową kwasu pantotenowego, należącą do grupy wit. B. Po przemianie w organizmie w główny składnik koenzymu A, bierze udział w procesach metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek. Jest niezbędny do prawidłowego wzrostu, czynności układu nerwowego, regeneracji skóry i nabłonków. Bierze udział w wydzielaniu acetylocholiny i hormonów kory nadnerczy. Wpływa również na wzrost włosów i paznokci oraz przyspiesza gojenie się ran.Skład: 1 ml roztw. zawiera 1 mg lub 0,50 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. 1 dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztw.) zawiera 0,1 mg lub 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5 mg deksopantenolu.

Klienci, którzy kupili: Xylodex 0,1% aerozol do nosa 10 ml, kupili również:

Szukaj