Starazolin 0.5% krople do oczu 2 x 5 ml


Nazwa: Starazolin 0.05%
Postać: krop.do oczu
Dawka: 0,5 mg/ml
Opakowanie: 10 ml
Skład: 1 ml kropli zawiera 0,5 mgchlorowodorku tetryzoliny(Tetryzolini hydrochloridum). Produkt zawiera chlorek benzalkoniowy. Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
Wskazania: W leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi takimi jak kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw. Starazolin łagodzi objawy towarzyszące, takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.
Przeciwwskazania: • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. • Wiek poniżej 2 lat. • Jaskra, szczególnie z wąskim kątem lub inne ciężkie schorzenia oczu.
Działania niepożądane: Nadmierne stosowanie preparatu (przez zbyt długi czas lub zbyt często) może prowadzić do bólu lub pieczenia oczu, reaktywnego przekrwienia, niewyraźnego widzenia, podrażnienia spojówek lub – rzadko – rozszerzenia źrenic. W pojedynczych przypadkach preparat może wywierać ogólnoustrojowe działania sympatykomimetyczne. Podstawą do oceny działań niepożądanych są następujące dane dotyczące częstości ich występowania: Bardzo częste (≥1/10) Częste (≥1/100 do < 1/10) Rzadkie (≥1/10 000 do < 1/1 000) Bardzo rzadkie (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. Zaburzenia oka Niewyraźne widzenie, podrażnienie spojówek. Rzadko: rozszerzenie źrenic. Bardzo rzadko: donoszono o występowaniu nadmiernego rogowacenia spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem. Zaburzenia skóry i błon śluzowych Często: reaktywne przekrwienie, pieczenie błon śluzowych, suchość błon śluzowych. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: kołatanie serca, bóle głowy, drżenia, osłabienie, nadmierna potliwość, podwyższenie ciśnienia tętniczego, ogólnoustrojowe działania sympatykomimetyczne np. zaburzenia rytmu serca, tachykardia. Istnieje zagrożenie, zwłaszcza u noworodków i dzieci do 2 lat, objawami związanymi z wchłonięciem leku, w tym również po jego połknięciu.Najważniejszymi objawami niepożądanymi są: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, tachykardia, tachyarytmia, reaktywna bradykardia.
Interakcje: • Tetryzolina stosowana równocześnie z inhibitorami MAO lub trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, guanetydyną czy rezerpiną (podanymi ogólnoustrojowo) może zwiększać ciśnienie tętnicze krwi. • Podczas jednoczesnego stosowania środków znieczulających, insuliny, siarczanu atropiny czy propranololu z tetryzoliną może nasilać się wpływ tych leków na układ krążenia. • W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu należy zachować 15-minutową przerwę pomiędzy zakropleniami.
Dawkowanie: Preparat stosuje się miejscowo do worka spojówkowego. Zwykle wkrapla się 1 do 2 kropli preparatu, 2 do 3 razy na dobę. Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu, szczególnie u dzieci. Przed użyciem ukręcić końcówkę zakraplacza za pomocą odwróconej nakrętki. Nie dotykać końcówki zakraplacza, aby nie spowodować zanieczyszczenia roztworu. Po wkropleniu pojemnik szczelnie zakręcić. W przypadku pojemników jednorazowych należy oderwać pojemniczek od listka. Ukręcić wydłużony koniec zbiorniczka, następnie delikatnie nacisnąć zbiorniczek, a wyciśnięte krople wprowadzić do worka spojówkowego po uprzednim odrzuceniu dwóch pierwszych kropli. Uwaga Preparat Starazolin jest płynem jałowym. Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, a po zakropleniu flakon natychmiast zabezpieczyć nakrętką. W przypadku opakowania jednorazowego ilość pozostała po zakropleniu nie nadaje się do powtórnego użycia. Przed zastosowaniem preparatu należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po około 15 minutach od wkroplenia preparatu. Dawkowanie u dzieci: Tetryzolina jest przeciwwskazana u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Środki ostrożności: • Leczenie tetryzoliną należy przerwać, gdy objawy stanu zapalnego nasilają się w trakcie stosowania preparatu. Preparat jest przeznaczony do leczenia podrażnień spojówek jedynie o umiarkowanym nasileniu. • Nie jest zalecane stosowanie preparatu podczas infekcji, uszkodzenia rogówki lub podczas silnego bólu. • Pacjent powinien odstawić preparat i skontaktować się z lekarzem, jeśli po dwóch dniach stosowania nie ma wyraźnej poprawy. • Długotrwałe stosowanie preparatu może wywołać wtórne podrażnienie i przekrwienie, objawy pieczenia i kłucia, a także zmiany zanikowe, wywołane przewlekłym niedotlenieniem błony śluzowej oka. • Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia (np. z chorobą wieńcową) i nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnercza, u pacjentów z cukrzycą i nadczynnością tarczycy, leczonych inhibitorami monoaminooksydazy i innymi lekami mogącymi podwyższać ciśnienie tętnicze krwi. • Podczas stosowania preparatu Starazolin należy przerwać noszenie soczewek kontaktowych, gdyż składnik konserwujący krople – chlorek benzalkoniowy uszkadza soczewki. Soczewki można założyć po około 15 minutach od zastosowania kropli. • Tetryzolina po zalecanym dawkowaniu nie powoduje rozszerzenia źrenicy, jednak podczas nadmiernego stosowania istnieje ryzyko rozszerzenia źrenicy, szczególnie u pacjentów z jasną (niebieską) tęczówką. • W przypadku wystąpienia silnego bólu oka, bólu głowy, zaniku widzenia, nagłego pojawienia się ruchomych plam w polu widzenia, nagłego zaczerwienienia oczu, bólu wywołanego światłem lub podwójnego widzenia pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem. • Lek nie jest skuteczny w leczeniu reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np. zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek. • Unikać długotrwałego stosowania u dzieci.
Prowadzenie pojazdów: Brak danych dotyczących wpływu preparatu Starazolin na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, jednakże należy wziąć pod uwagę stan zapalny spojówek, rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie, co może ograniczać sprawność psychofizyczną. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.
Przedawkowanie: Przedawkowanie leku może powodować hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, senność, obniżenie temperatury ciała, bradykardię, niedociśnienie, bezdech, śpiączkę. Po przypadkowym połknięciu preparatu zwykle spotykanymi objawami przedawkowania są: rozszerzenie źrenic, nudności, sinica, wzrost ciepłoty ciała, kurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie pracy serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne. W przypadku przedawkowania tetryzoliny należy zastosować leczenie objawowe. Jeżeli jest to konieczne należy podać węgiel aktywowany, opróżnić żołądek, obniżać gorączkę, stosować leczenie przeciwdrgawkowe oraz podać tlen do oddychania. W celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi stosuje się fentolaminę w dawce 5 mg rozpuszczoną w soli fizjologicznej podając ją powoli dożylnie lub 100 mg doustnie. U pacjentów z obniżonym ciśnieniem tętniczym środki wywołujące skurcz naczyń są przeciwwskazane. Objawy przedawkowania mogą wymagać natychmiastowej interwencji lekarza, jednak zazwyczaj mają tendencję do samoistnego ustępowania i pacjenci powracają do zdrowia bez powikłań.
Ciąża: Ciąża Brak kontrolowanych badań z zastosowaniem tetryzoliny w postaci kropli do oczu u kobiet w ciąży. Tetryzolina może być stosowana podczas ciąży tylko wtedy, jeśli zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Laktacja Brak danych dotyczących przenikania tetryzoliny do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego u tych kobiet lek powinien być stosowany z dużą ostrożnością, jedynie po rozważeniu przez lekarza zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem.

Klienci, którzy kupili: Starazolin 0.5% krople do oczu 2 x 5 ml, kupili również:

Szukaj