Regulamin

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ WWW.APTEKADERLATKA.PL

Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl prowadzona jest przez Apteka mgr E. Derlatka Spółka jawna ul. Źródłowa 20, 25-335 Kielce, e-mail sklep@aptekaderlatka.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000075047, REGON: 292455352, NIP:657-24-38-108, posiadającą zezwolenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, numer zezwolenia: 34/A/01.
Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Aptekę Internetową www.aptekaderlatka.pl i realizacja takich zamówień odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet i nie prowadzi obrotu hurtowego. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową www.aptekaderlatka.pl.

2.Zgodnie z art.87 ust.2 pkt. 1 ustawy - Prawo Farmaceutyczne, Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, suplementów diety i innych zawartych w art. 72 ust. 5 ustawy - Prawo Farmaceutyczne do innych podmiotów gospodarczych.

3. Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej leków na receptę.

4.Wszystkie podane na stronie www.aptekaderlatka.pl ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają jednak kosztów dostawy produktów.

5. Ceny produktów na stronie www.aptekaderlarlatka.pl mogą różnić się od obowiązujących w aptece ogólnodostępnej.

6.Produkty oferowane w aptece internetowej www.aptekaderlatka.pl w określonych cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

7.Zgodnie z par. 6 Rozporządzenia MZ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych na stronie internetowej aptekaderlatka.pl widoczne jest wspólne logo, o którym mowa w art. 85c ust.3 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 6 listopada 2001 roku oraz odesłanie do informacji, o których mowa w art.115 ust. 2 pkt 1-3 z dnia 6 września 2001 roku - Prawo Farmaceutyczne.

II. PRODUKTY

1. Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl oferuje produkty oryginalne, fabrycznie nowe oraz pochodzące z legalnego źródła i legalnie wprowadzone na rynek polski, wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty te posiadają długą datę ważności, są odpowiednio przechowywane oraz przygotowane do wysyłki w bezpieczny sposób.

2.Informacje podane w opisach produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.). Informacje publikowane na stronie Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego produktu zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

3.Opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej. Informacje podane w opisach produktów pochodzą od ich producentów.

4. Wszystkie użyte na stronie www Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl nazwy produktów, marek handlowych, znaków graficznych są własnością firm farmaceutycznych.

5. Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl zapewnienia pacjentom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 530 145 138 w godz. 7.30 - 23.00 od poniedziałku do piątku.

III. ZAMÓWIENIE

1. Korzystanie z Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC;
b. szerokopasmowe łącze internetowe;
c. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
d. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
e. aktywne konto e-mail.

2. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail) i wyrażeniem zgody przez zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl.

3.Minimalna wartość zamówienia wynosi 40 złotych.

4. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest otrzymanie przez zamawiającego wiadomości mailowej z nadanym numerem zamówienia, przesłanej na adres e-mail zamawiającego podany w czasie dokonywania zamówienia na stronie www.aptekaderlatka.pl. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili nadania przez Aptekę Internetową www.aptekaderlatka.pl oznaczonego numeru danemu zamówieniu.

5. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL, w przypadku osoby fizycznej. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

6. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia zamówienia.

7. Zamówienia nieopłacone i/lub niepotwierdzone są automatycznie anulowane po 7 dniach od chwili złożenia zamówienia.

8. Zamawiający jest na bieżąco informowany generowanymi automatycznie wiadomościami e-mail o statusie swojego zamówienia.

9.Zamówienie, które zostało złożone i potwierdzone przez Aptekę Internetową www.aptekaderlatka.pl, nie może zostać edytowane pod względem jego zawartości, adresu dostawy, czy formy płatności. Na prośbę zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Apteką Internetową www.aptekaderlatka.pl i podaniu właściwych numerów zamówień możliwe jest połączenie kilku zamówień w jedno i ich realizacja w jednej przesyłce.

10. Zamówienia dokonane w Aptece Internetowej www.aptekaderlatka.pl wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmy kurierskiej medycznej dla leków i wyrobów medycznych w odpowiednim dla nich zakresie temperatur zgodnych z zaleceniem producenta lub możliwy jest odbiór osobisty zamówień z apteki stacjonarnej na ulicy Źródłowej 20 w Kielcach w godzinach 7:30-21:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godz. 8:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający ponosi koszty dostawy przesyłki kurierskiej z zamówieniem wskazane w Cenniku, chyba że wybrał opcję odbioru osobistego z apteki ogólnodostępnej, wówczas nie ponosi on żadnych kosztów dostawy. Sposób dostawy zamawiający wybiera w momencie składania zamówienia. Koszty dostawy kurierskiej zamówienia na kwotę powyżej 500 złotych ponosi Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl


11. Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl nie realizuje wysyłki poza terytorium Polski.


12. Dokonywanie zamówień poprzez stronę www.aptekaderlatka.pl jest możliwe 24h na dobę 7 dni w tygodniu, jednak zamówienia wysyłane są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty oznaczonej przez Aptekę Internetową www.aptekaderlatka.pl ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych produktów.

14. W przypadku dokonania zamówienia więcej niż 6 szt. danego produktu, zamawiający proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z Apteką Internetową www.aptekaderlatka.pl celem potwierdzenia możliwości realizacji takiego zamówienia.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia realizowane są w terminie do 3 dni roboczych (plus czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską) od dnia zaksięgowania należnej zapłaty na koncie w przypadku płatności z góry przelewem za zamówienie, bądź też od dnia potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2., 3. i 4. poniżej.

2. Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl może podzielić zamówienie na kilka przesyłek w przypadku, gdy nie chce narażać zamawiającego na wydłużony czas oczekiwania na produkty dostępne od ręki, a potrzebuje więcej czasu na skompletowanie pozostałej części zamówienia, o ile powiadomiony o tym zamawiający wyraził zgodę na podział zamówienia na kilka przesyłek. Zamawiający w takim przypadku nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy związanych z nadaniem kolejnych przesyłek.

3. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów produktów w magazynie Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl, dlatego w przypadku braku produktu w magazynie, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, i ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia, bądź rezygnacji z produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

4.PROCEDURA PRZYJĘCIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIE W APTECE INTERNETOWEJ DERLATKA
1. Procedura przyjęcia zamówienia złożonego za pośrednictwem strony www.aptekaderlatka.pl : Pracownik Apteki internetowej Derlatka loguje się na koncie osobistym w panelu administratora apteki i otwiera zakładkę "Zamówienia". Dokonuje wydruku zamówień, które wpłynęły.
a. Zamówienie z płatnością "za pobraniem" oraz statusem "potwierdzone" pracownik apteki przekazuje do realizacji.
b.W przypadku zamówień z płatnością "Za pobraniem" oraz statusem "Nie potwierdzono" pracownik apteki kontaktuje się z osobą zamawiającą w celu potwierdzenia zamówienia. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienie zostaje przekazane do realizacji. Jeżeli osoba zamawiająca nie potwierdzi faktu złożenia zamówienia pracownik apteki zmieni jego status na "Anulowane".
c. W przypadku zamówień z płatnością "Przelew" pracownik apteki sprawdza na wydruku czy wpłata została zaksięgowana. Jeżeli wpłata została zaksięgowana pracownik apteki zmienia status zamówienia na "Zapłacono" i przekazuje zamówienie do realizacji. Pracownik apteki może zmienić status na "Zapłacono" po weryfikacji potwierdzenia zapłaty wysłanego przez osobę zamawiającą na adres e-mail sklep@aptekaderlatka.pl
2. Procedura przyjęcia zamówienia złożonego drogą telefoniczną
a. Pracownik zapisuje dane osoby składającej zamówienie- sa to dane niezbędne do realizacji i wysyłki zamówienia: adres wysyłki,dane zamawiającego, zamawiane produkty, forma płatności, telefon kontaktowy i adres s-mail. Pracownik dokonuje wpisu w zeszycie "Ewidencja zamówień telefonicznych".
b. Pracownik apteki wprowadza zamówienie systemu apteki internetoweh po wybraniu w panelu administratora opcji "Dodaj zamówienie". Następnie przekazuje do realizacji ( w przypadku zamówień "Przelew" po zaksięgowaniu wpłaty).
3. Procedura relizacji zamówień "z wysyłką"
a. Pracownik apteki internetowej sprawdza dostępność produktów widniejących w realizowanym zamówieniu. W przypadku chwilowego braku na stanie aptecznym zamawia produkty w hurtowni. Jeżeli zamówienie produktu nie jest możliwe pracownik apteki niezwłocznie informuje o tym osobę zamawiającą i zmienia status zamówienia na "Anulowane".
b. Pracownik apteki kompletuje zamówienie- sprawdza zgodność produktów z zamówieniem (wielkość opakowania, postać, data ważności).
c. Pracownik apteki pakuje zamówienie z uwzględnieniem charakteru produktów widniejących w zamówieniu. Wykorzystuje pudełka tekturowe, folię bąbelkową, taśmę, papier do pakowania. Jeżeli w zamówieniu znajdują się produkty szklane oraz inne szczególnie narażone na uszkodzenie pracownik umieszcza na paczce ostrzeżenia np. "ostrożnie szkło". Zamówienie jest oznaczone zgodnie z wymogami transportu za pomocą etykiet:
temperatura transportu: 15°C-25°C
temperatura transportu: 2°C-8°C
d. Za pośrednictwem panelu administratora pracownik zmienia status zamówienia na "Wysłane" i drukuje list przewozowy. Następnie sprawdza poprawność danych osoby zamawiającej z danymi wydrukowanymi na etykiecie przewozowej. Na potwierdzenie zgodności wszystkich danych z zamówieniem przybija na etykiecie nadawczej pieczątki Apteki Internetowej Derlatka.

e. Pracownik odkłada przygotowaną przesyłkę na regał z przygotowanymi przesyłkami do odbioru dla kuriera.
f. Pracownik apteki przybija pieczątke ze swoim nazwiskiem na formularzu realizowanego zamówienia i odkłada formularz do szafy z dokumentacją.

4. Procedura realizacji zamówień "z odbiorem osobistym"
a. Pracownik apteki internetowej sprawdza dostępność produktów widniejących w realizowanym zamówieniu. W przypadku chwilowego braku na stanie aptecznym zamawia produkty w hurtowni. Jeżeli zamówienie produktu nie jest możliwe pracownik apteki niezwłocznie informuje o tym osobę zamawiającą i zmienia status zamówienia na "Anulowane.
b. Pracownik apteki kompletuje zamówienie- sptrawdza zgodność produktów z zamówieniem (wielkość opakowania, postać, data wazności).
c. Pracownik apteki internetowej pakuje zamówienie "do odbioru osobistego". Wykorzystuje reklamówki, pudełka papierowe.
d. Pracownik umieszcza etykietę "wydruk do komplementacji" na zamówieniu oraz odkłada przygotowane zamówienie na regał oznaczony "zamówienia gotowe do odbioru".


5. Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych,
b) produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia przez zamawiającego,
c) istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane (w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. 2005, Nr 179. poz. 1485 z późn. zm.), mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego,
d)zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę Internetową www.aptekaderlatka.pl przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

6. Przy dostawie produktów przez firmę kurierską, zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem i potwierdzenie kurierowi odbioru zamówionych produktów. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług.
7. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl.

V.PŁATNOŚCI

1. W Aptece Internetowej www.aptekaderlatka.pl możliwe są następujące formy płatności:
a) tradycyjny przelew;
b) płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze zamówienia od firmy kurierskiej lub przy odbiorze osobistym tj. gotówką bądź kartą płatniczą z apteki ogólnodostępnej.

2.Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na numer konta: (mBank) 94114020200000460006001001 Apteka mgr E. Derlatka Spółka jawna ul. Źródłowa 20, 25-335 Kielce

3. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.

4. Przy płatności tradycyjnym przelewem w jego tytule zamawiający proszony jest wpisać TYLKO numer zamówienia.

5. Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej zgodnymi z Cennikiem w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi produktami lub podania błędnego adresu w zamówieniu. Jednakże, jeśli zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

6. Zwrotu wpłaty za zamówienia anulowane dokonujemy w ciągu 14 dni roboczych.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000, Nr 22 poz.271 z późn. zm.), zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania produktów, z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w niniejszym ustępie, zarówno sprzedawca jak i zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na m.ocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki produktów, o ile takie koszty zostały poniesione przez zamawiającego. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, produkty powinny zostać zwrócone zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

2. Zgodnie z §3. ust. 6. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481), Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl informuje, że w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

3. Zgodnie z postanowieniami art. 96 ust. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 208, Nr 45, Po. 271 z późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub ich niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

4 Zamawiający proszony jest o przesłanie produktów wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura) oraz kartą gwarancyjną (dla produktów, na które udzielono gwarancji).

5. Zwracane produkty należy odesłać na adres Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl wskazany powyżej. Zamawiający proszony jest, aby na czas wysyłki zawracane produkty były opakowane z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia podczas transportu.

6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia do Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl stosownej reklamacji przesłanej drogą e-mailową pod adres: sklep@aptekaderlatka.pl. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez Aptekę Internetową www.aptekaderlatka.pl.VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Korzystający z Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

2. Zamawiający dokonując zamówienia w Aptece Internetowej www.aptekaderlatka.pl akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez sprzedawcę jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych produktów na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

3.Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl gromadzi i przetwarza dane osobowe zamawiających zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373). Każdy z zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży o realizacji dostawy. Po wykonaniu umowy sprzedaży, realizacji dostawy zamówionych produktów i upływie terminu do składania reklamacji dane osobowe zamawiających zostaną usunięte przez sprzedawcę.

4. Zamawiający może w formularzu zamówienia wyrazić zgodę na dostarczanie mu za pomocą poczty elektronicznej informacji o zmianie treści zamieszczonych na stronie Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl oraz zmianie aktualnej oferty na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (newsletter). Jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji, zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu innym niż wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373).

5. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji newsletter.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo farmaceutyczne, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

7.Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Odstąpienie od umowy
Szukaj