Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.APTEKADERLATKA.PL

1. Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Państwa jest Apteka mgr E. Derlatka Sp. jawna z siedzibą pod adresem: 25-335 Kielce, ul. Źródłowa 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075047, NIP: 657-24-38-108, REGON 292455352.

2. Klient Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch możliwych opcjach:

a) dokonanie zamówienia z rejestracją – klient dokonuje zamówienia produktów i rejestruje się zakładając konto na www.aptekaderlatka.pl. Klient dokonując rejestracji podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, ewentualnie adres dostawy, na który mają zostać wysłane zamówione produkty, jeśli jest to inny adres niż adres zamieszkania. W przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup produktów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), NIP. Dane klienta oznaczone symbolem * są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne w celu realizacji zamówienia produktów. Klient ma możliwość dodatkowo dopisania się do listy subskrybentów newslettera;

b) dokonanie zamówienia bez rejestracji – klient podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres email, dokonuje zamówienia produktów w Aptece Internetowej www.aptekaderlatka.pl. W przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup produktów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), NIP. Dane oznaczone podczas rejestracji symbolem * są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne w celu realizacji zamówienia produktów. Podczas rejestracji, klient może również dodatkowo dopisać się do listy subskrybentów newslettera.

3. Klient dopisując się listy subskrybentów newslettera otrzymuje, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość z linkiem i prośbą o potwierdzenie dopisania się do listy subskrybentów poprzez kliknięcie na umieszczony w wiadomości link aktywacyjny. Dopiero kliknięcie w ten link powoduje dopisanie adresu e-mail do listy subskrybentów newslettera Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia dokonanego poprzez stronę Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl.

5. Zarejestrowany klient Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl weryfikuje się na stronie Apteki podając adres e-mail podany podczas rejestracji oraz indywidualnie ustalone przez siebie hasło, składające się co najmniej z minimum 6 znaków, jednak nie więcej niż 32 znaki. Zalecane jest, aby hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich, cyfr i znaków specjalnych. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Dane osobowe klientów Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl przetwarzane są w celu realizacji zamówień klienta oraz w celu umożliwienia korzystania z Apteki Internetowej, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży i klientów apteki.

7. W przypadku, gdy klient wyraża zgodę na subskrypcję newslettera Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym informujących o najnowszych promocjach oraz nowych produktach.
8. Dane osobowe zarejestrowanych klientów Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się za pomocą hasła i adresu email podanego w trakcie rejestracji, na stronie Aptece Internetowej www.aptekaderlatka.pl.

9. Klient ma w każdym czasie możliwość zmiany lub usunięcia podanych danych osobowych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt z Apteką Internetową www.aptekaderlatka.pl lub po zalogowaniu się na stronę internetową Apteki.

10. Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu email i hasła w treści emaila, czy też w innym miejscu niż strona internetowa www.aptekaderlatka.pl, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

11. Dodanie adresu email do listy subskrybentów newslettera Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl jest dobrowolne. Klient ma możliwość w każdym czasie do zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z subskrypcji newslettera Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, poprzez kliknięcie na link zamieszczony w każdym przesłanym newsletterze lub bezpośrednio kontaktując się z Apteką.

12. Transfer danych klientów Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Technika ta oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych można rozpoznać poprzez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

13. Strona internetowa www.aptekaderlatka.pl może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony internetowej Apteki, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

14. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Aptekę Internetową www.aptekaderlatka.pl wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Apteki mogą służyć następującym celom:

a) zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej www.aptewkaderlatka.pl. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony Apteki, np. zabezpieczonych systemem logowania;

b) poprawy wydajności i optymalizacji działania strony Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

c) poprawy funkcjonalności strony Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez użytkownika, np. loginu;

d) targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości strony internetowej Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl do potrzeb użytkownika.

15. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika strony Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl

16. Pliki „cookies“ używane na stronie Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

17. Apteka Internetowa www.aptekaderlatka.pl zastrzega sobie możliwość zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl.

18. Zmiany do niniejszej Polityki Prywatności są wiążące dla nie zarejestrowanych użytkowników Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl, po ich opublikowaniu na stronie internetowej Apteki, od daty wskazanej przez Aptekę Internetową www.aptekaderlatka.pl w zmienionej Polityce Prywatności.

19. Osoby zarejestrowane na stronie Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl, tj. osoby które udostępniły swój adres e-mail, zostaną poinformowane o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności poprzez wysłanie wiadomości na adres email. Osobie takiej przysługuje prawo do wypowiedzenia Polityki Prywatności, a tym samym odmowy dalszej pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl. Wypowiedzenia Polityki Prywatności można dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie jej postanowień. Wypowiedzenie niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl i wiąże się dla Apteki Internetowej z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego klienta z bazy klientów Apteki Internetowej www.aptekaderlatka.pl. Nie złożenie przez klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Polityki Prywatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e‐mail o zmianie postanowień Polityki Prywatności oznacza akceptację zmienionej Polityki Prywatności.

Szukaj