MD-KNEE (kolano) 10 amp.x 2 ml


Nazwa: MD-KNEE
Postać: -
Dawka: -
Opakowanie: 10 amp.a 2ml
Skład: Skład: KolagenSubstancje pomocnicze: Arnica, NaCI, woda do iniekcji.
Działanie: MD-KNEE może być stosowany jako osobny zabieg, lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, aby odpowiednio dostosować leczenie, w zależności od poprawy klinicznej.Jeśli konieczne jest leczenie wspomagające, w przypadku ostrego bólu, MD-KNEE może być podawany w połączeniu z MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma).Ponadto, jeśli wymagane jest wsparcie macierzy tkanki łącznej, lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, MD-NEURAL, MD-POLY i MD-MUSCLE mogą być stosowane w połączeniu z MD-MATRIX i MD-TISSUE.Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:- Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego (w połączeniu z MD-POLY)- Artroza rzepkowo-udowa- Reumatoidalne zapalenie stawu kolanowego lub inne choroby autoimmunologiczne w tym obszarze (w połączeniu z MD-POLY)- Ostre lub przewlekłe zapalenie błony maziowej stawu kolanowego będące skutkiem choroby zwyrodnieniowej stawów lub reumatoidalnego zapalenia stawu kolanowego (w połączeniu z MD-POLY)- Ostre lub przewlekłe zapalenie błony maziowej stawu, pourazowe lub pooperacyjne - Zmiany urazowe więzadeł krzyżowych lub pobocznych kolana- Zmiany w obrębie łękotki (w połączeniu z MD-MUSCLE)- Przygotowanie stawu kolanowego do meniscektomii (w połączeniu z MD-MUSCLE)- Terapia podtrzymująca po operacji kolana (w połączeniu z MD-MUSCLE i MD-NEURAL)Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.
Wskazania: MD-KNEE jest wyrobem medycznym stosowanym w celu ułatwienia poruszania się poprzez redukcję fizjologicznych zwyrodnień stawów i tkanek oraz równoważenie wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez:- procesy starzenia - wady postawy - współistniejące choroby przewlekłe - uderzenia i urazy - zanieczyszczeniaMD-KNEE jest wyrobem medycznym poprawiającym zdolność ruchową kolana. Do jego głównych oddziaływań leczniczych zalicza się: - Efekt bariery - Działanie smarujące - Wsparcie mechaniczne przy podawaniu innych leczniczych substancji farmakologicznych.MD-KNEE jest wyrobem medycznym, który może być stosowany przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych aby:- Poprawiać funkcje ruchowe kolana. - Wspomagać rozciągliwość mięśni. - Uśmierzać ból występujący podczas poruszania nogami i kolanem.
Przeciwwskazania: Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-KNEE. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani testowi poprzez iniekcję miejscową wykonaną na ramieniu, a następnie obserwowani przez 1 godzinę.
Dawkowanie: Protokół leczenia:1 zabieg raz w tygodniu przez 10 tygodni.Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 2-4 mm).W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:- Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry- Igły: sterylne 27 G- Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 cc, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięciaMetoda iniekcji dostawowej:W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:- Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry, zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.- Igły: sterylne 22 G- Strzykawki: rozmiar 2 cc, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięciaKolano – Metoda iniekcji dostawowej (strona wewnętrzna)Pacjent kładzie się na wznak, z kolanem swobodnie wyprostowanym. Igła 22 G wprowadzana jest w kierunku równoległym do płaszczyzny tylnej powierzchni rzepki w pozycji przyśrodkowej i bocznej.
Środki ostrożności: Ból kolana wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnych urazów więzadeł pobocznych lub krzyżowych, zapalenia kaletki przedrzepkowej, patologii stawu biodrowego, osteochondritis dissecans, artropatii zapalnej, dny moczanowej, dny rzekomej, septycznego zapalenia stawów.Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły, lub z powierzchownej reakcji skóry.Oczyszczenie skóry / dezynfekcja jest konieczna przed i po podaniu. Bakterie ropotwórcze mogą spowodować, że w okolicy wkłucia utworzy się ropień.PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA MAŁYCH DZIECI.Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktów prawidłowo przechowywanych w nieotwartym opakowaniu. Po otwarciu, należy zużyć produkt natychmiast. Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych ampułek.Nie używać jeśli naklejka uszczelniająca jest otwarta, lub jeśli ampułka nie jest całkowicie szczelna. Zawartość ampułki musi zostać wstrzyknięta natychmiastowo po jej otwarciu.

Klienci, którzy kupili: MD-KNEE (kolano) 10 amp.x 2 ml, kupili również:

Szukaj